MARLYSE BLUE | TREATMENTS

Meet & Treat —————————————– € 52,50

Deze behandeling duurt 60 minuten

Moisterizing Treatment ———————— € 56,50

Deze behandeling duurt 75 minuten

Anti Aging + Treatment ————————- € 61,50

Deze behandeling duurt 75 minuten

Vitamine C Treatment ————————— € 52,50

Deze behandeling duurt 60 minuten

Relax Treatment ———————————— € 39,50

Deze behandeling duurt 45 minuten

Hyaluron + Treatment ————————— € 61,50

Deze behandeling duurt 75 minuten

Anti Redness + Treatment ———————- € 61,50

Deze behandeling duurt 75 minuten

Microneedling —————————————– € 125,00

Deze behandeling duurt 45 minuten

MARLYSE BLUE | TREATMENTS

Meet & Treat

Deze behandeling duurt 60 minuten

€ 52,50

Moisterizing Treatment

Deze behandeling duurt 75 minuten

€ 56,50

Anti Aging + Treatment

Deze behandeling duurt 75 minuten

€ 61,50

Vitamine C Treatment

Deze behandeling duurt 60 minuten

€ 52,50

Relax Treatment

Deze behandeling duurt 45 minuten

€ 39,50

Hyaluron + Treatment

Deze behandeling duurt 75 minuten

€ 61,50

Anti Redness + Treatment

Deze behandeling duurt 75 minuten

€ 61,50

Microneedling

Deze behandeling duurt 45 minuten

€ 125,00

ALPHA-H | TREATMENTS

Meet & Treat

Deze behandeling duurt 60 minuten

€ 52,50

Basic Treatment

Deze behandeling duurt 60 minuten

€ 66,50

Peel Treatment

Deze behandeling duurt 45 minuten

€ 68,50

Quick Cleanse

Deze behandeling duurt 45 minuten

€ 42,50

Clear Skin Treatment

Deze behandeling duurt 60 minuten

€ 66,50

Firming Eye Treatment (add-on)

Deze behandeling duurt 15 minuten

€ 14,50

MANICURE & PEDICURE

Manicure incl. scrub & masker (zonder lak)

€ 32,50

Manicure incl. scrub & masker (met gellak)

€ 57,50

Nagels lakken (voor kinderen)

€ 15,95

Gellak

Add-on French/ Babyboom/ Simpele nail art

€ 36,50

€ 3,50

Nieuwe set polygel

Add-on French/ Babyboom/ Simpele nail art

€ 59,50

€ 3,50

Opvullen polygel t/m 4 wek

Add-on French/ Babyboom/ Simpele nail art

€ 48,00

€ 3,50

Gellak op teennagels

€ 28,50

Pedicure behandeling

€ 29,50

Spa pedicure behandeling

€ 42,50

Gellak handen & voeten

€ 59,50

Pedicure behandeling incl. gellak

€ 53,50

Spa pedicure behandeling incl. gellak

€ 57,50

LASHES & BROWS

Elleebana Lash Lift

€ 46,50

Elleebana Brow Lamination

€ 37,50

Lash Lift + Brow Lamination

€ 70,00

Brow Treatment

€ 46,50

Elleebana Lash Lift incl. verven

€ 52,50

Elleebana Brow Lamination incl. verven

€ 46,50

Lash Lift incl. + Brow Lamination incl. verven

€ 82,50

Brow Rehab

€ 46,50

LOSSE / ADD-ON TREATMENTS

Shapen van de wenkbrauwen

€ 12,50 / € 5,00

Verven van de wenkbrauwen

€ 14,50 / € 5,00

Verven & shapen van de wenkbrauwen

€ 19,50 / € 7,50

Verven van de wimpers

€ 14,50 / € 5,00

Harsen bovenlip

€ 12,50 / € 5,00

Harsen kin

€ 12,50 / € 5,00

Harsen bovenlip & kin

€ 19,50 / € 7,00

Harsen hele gezicht

€ 26,50 / € 11,50

Bindweefselmassage

€- / € 14,50

Gelaatsmassage

€- / € 14,50

Alpha-H Firming Eye Treatment

€- / € 14,50

Microneedling gelaat

€ 125,00 / € 95,00

ALPHA-H | TREATMENTS

Meet & Treat —————————– € 52,50

Deze behandeling duurt 60 minuten

Basic Treatment ———————— € 66,50

Deze behandeling duurt 60 minuten

Peel Treatment ————————— € 68,50

Deze behandeling duurt 45 minuten

Quick Cleanse —————————————— € 42,50

Deze behandeling duurt 45 minuten

Clear Skin Treatment ——————————– € 66,50

Deze behandeling duurt 60 minuten

Firming Eye Treatment (add-on) ————- € 14,50

Deze behandeling duurt 15 minuten

MANICURE & PEDICURE

Manicure incl. scrub & masker (zonder lak) ———- € 32,50
 
Manicure incl. scrub & masker (met gellak) ———- € 57,50
 
Nagels lakken (voor kinderen) ——————————- € 15,95

 

Gellak ———————————————————– € 36,50

Add-on French/ Babyboom/ Simpele nail art 3,50

Nieuwe set polygel ————————————– € 59,50

Add-on French/ Babyboom/ Simpele nail art 3,50

Opvullen polygel t/m 4 weken ——————- € 48,00

Add-on French/ Babyboom/ Simpele nail art 3,50

Gellak op teennagels ————————————- € 28,50

 

Pedicure behandeling ———————————— € 29,50

 

Spa pedicure behandeling —————————— € 42,50

 

Gellak handen & voeten —————————— € 59,50
 
Pedicure behandeling incl. gellak ————— € 53,50

 

Spa pedicure behandeling incl. gellak ——— € 57,50

 

LASHES & BROWS

Elleebana Lash Lift ————————————— € 46,50
 
Elleebana Brow Lamination ————————- € 37,50
 
 
Lash Lift + Brow Lamination ————————- € 70,00
 
Brow Treatment ——————————————— € 46,50
 
Elleebana Lash Lift incl. verven—————————- € 52,50
 
Elleebana Brow Lamination incl. verven ————– € 46,50
 
Lash Lift incl. + Brow Lamination incl. verven —— € 82,50
 
Brow Rehab ————————————————————– € 46,50
 

LOSSE / ADD-ON TREATMENTS

Shapen van de wenkbrauwen ——————————– € 12,50 / € 5,00
Verven van de wenkbrauwen ——————————— € 14,50 / € 5,00
Verven & shapen van de wenkbrauwen —————- € 19,50 / € 7,50
Verven van de wimpers —————————————— € 14,50 / € 5,00
Harsen bovenlip —————————————– € 12,50 / € 5,00
Harsen kin ————————————————– € 12,50 / € 5,00
Harsen bovenlip & kin ——————————– € 19,50 / € 7,00
Harsen hele gezicht ———————————— € 26,50 / € 11,50
Bindweefselmassage —————————————– €- / € 14,50
Gelaatsmassage ———————————————— €- / € 14,50
Alpha-H Firming Eye Treatment ———————— €- / € 14,50
Microneedling gelaat —————————————— € 125,00 / € 95,00